Copyright ©

“The desire to possess and enjoy what another has, drives a person to do evil deeds. (It) includes not only taking what belongs to another without permission, but also using something for a different purpose to that intented, or beyond the time permitted by its owner.” – BKS Iyengar, Light on Yoga

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, concept, foto’s, etc) die u op deze site (yogatreasure.nl yogatreasure.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij yogatreasure of zijn gelicenceerd aan yogatreasure.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door yogatreasure.